feb 05, 2020

Dan examen 16 maart 2019

Kelly Muller geslaagd voor 2e dan judo

Kelly Muller (links) 2e dan judo

< Judoleraar A-examen 2 juni 2019 Dan examen 25 november 2018 >